در این جلسه به بررسی اولین خاصیت از سری خاصیت های تابع لگاریتم می بردازیم. در این جلسه اشنا می شویم که اگر ورودی تابع لگاربم به توان برسد،خروجی تابع لگاریتم در آن عدد ضرب می شود. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org http://www.facebook.com/kelasedars