بحران مالی یونان ۲ - پیامدهای سیاست های ریاضتی

در این ویدیو به بررسی سیاست های ریاضتی در اقتصاد یونان می پردازیم و بررسی می کنیم که این سیاست ها چه پیامدهایی برای یونان داشته اند. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org http://www.facebook.com/kelasedars