در این ویدیو به ادامه بحث در مورد ضرب ماتریس‌ها می‌پردازیم و برخی‌ از ویژگی‌-های آن که متفاوت با ضرب اعداد حقیقی‌ است را بیان می‌کنیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب و وبسایت کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org