الکتریسیته ساکن ۰۵ - اثر میدان الکتریکی و گرانشی بر بار

در این جلسه از کلاس درس تمرین ششم فصل دوم کتاب فیزیک سال سوم را با هم حل می کنیم. این تمرین ترکیبی از نیروهای الکتریکی و گرانشی را بررسی می کند. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org http://www.facebook.com/kelasedars