در این ویدیو از کلاس درس با مفهوم تعادل نش آشنا می‌شویم و به کمک دو مثال ساده و کاربردی آن را تمرین می‌کنیم. یکی از مثال‌ها مدل یک بازار ساده و مثال دیگر مدل‌سازی ساده روابط یک زوج برای یک تصمیم گیری است.