در این ویدیو تعاریف مقدماتی مربوط به جبر ماتریس ها (جبر خطی) مثل تساوی ماتریس ها و جمع و تفریق آنها را بیان میکنیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب و وبسایت کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org