در این جلسه به حل یک تمرین از مبحث انرژی پتانسیل الکتریکی از کتاب درسی (تمرین ۱۰ فصل دوم) می پردازیم و طی آن با این مفهوم و کاربرد باطری به عنوان یک عنصر حامل انرژی آشنا می شویم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org http://facebook.com/kelasedars