در این ویدیو با بیان چند مثال به تعریف ضرب ماتریس‌ها می‌پردازیم و شرایط لازم برای ضرب‌پذیر بودن دو ماتریس در یکدیگر را بیان می‌کنیم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب و وبسایت کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org