Main content
View all English videos

Khan Academy فارسی

خان آکادمی موسسه ای غیر انتفاعی با هدف بهبود آموزش می باشد. آرمان این موسسه فراهم کردن آموزش رایگان و با کیفیت برای همه، در هر مکان می باشد.

علاوه بر ویدیوهای ترجمه شده که در زیرآمد است، شما می توانید ویدیوهای انگلیسی خان آکادمی را که به فارسی ترجمه شده اند در سایت اصلی مشاهده کنید. برای مشاهده این که چه ویدیوهایی ترجمه شده اند می توانید از فیلتر موجود در این صفحه استفاده کنید:
https://www.khanacademy.org/contribute.

: اگر شما هم علاقمند به همکاری با خان آکادمی در راستای گسترش دسترسی به آموزش با کیفیت می باشید. می توانید از این صفحه دیدن کنید
https://international.khanacademy.org

علاوه بر این صفحه ، برای مشاهده ویدیوهای فارسی و بحث و گفت وگو با سایر مخاطبین فارسی زبان همچنین می توانید به

نماینده : شیما سالهی